Informace o zpracování osobních údajů

Emedium Production s.r.o. se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČ: 28657004 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje zpracovává správce na základě plnění smlouvy pouze po nezbytnou dobu.


Správce zpracovává následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení

b) adresa

c) emailová adresa

d) telefonní číslo


Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

a) požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů

b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)

d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem

f) požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci

g) podat stížnost dozorovému orgánu.


Správce osobních údajů můžete kontaktovat na poštovní adrese Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, emailem: info@emedium.cz, nebo telefonicky +420 608 148 670.

Úvodní strana Nabídka zboží Nákupní košík Vyhledávání Obchodní podmínky Informace Kontakty Aureo.cz